Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 46  |<<<>>>|

 

Раздел: 10.00 ( ДРУГИ)

 Покажи статията Закон за автомобилните превози
 Покажи статията Закон за авторското право и сродните му права
 Покажи статията Закон за адвокатурата
 Покажи статията Закон за администрацията
 Покажи статията Закон за банките (отм.)
 Покажи статията Закон за българските документи за самоличност
 Покажи статията Закон за висшето образование
 Покажи статията Закон за далекосъобщенията
 Покажи статията Закон за електронното управление
 Покажи статията Закон за защита на класифицираната информация
 Покажи статията Закон за защита на личните данни
 Покажи статията Закон за здравното осигуряване
 Покажи статията Закон за местните избори
 Покажи статията Закон за Министерството на вътрешните работи
 Покажи статията Закон за наследството
 Покажи статията Закон за независимия финансов одит
 Покажи статията Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
 Покажи статията Закон за почвите
 Покажи статията Закон за семейни помощи за деца
 Покажи статията Закон за социално подпомагане
 Покажи статията Закон за счетоводството
 Покажи статията Закон за юридическите лица с нестопанска цел
 Покажи статията Заповед № 482 от 09.07.2001г. за упълномощаване на органи да издават наказателни постановления за нарушения по ЗА, ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗМДТ, ЗКПО, и Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с на 50 на сто …
 Покажи статията Заповед № 6 от 13.01.2000г. за упълномощаване на органи да издават наказателни постановления по ДПК (отм.)
 Покажи статията Заповед № ЗМФ.1091 от 09.12.2003г. за утвърждаване на нов образец на бандерол "DUTY FREE" съгласно приложението за спиртни напитки, предназначени за продажба в търговските обекти, лицензирани за безмитна търговия
 Покажи статията Заповед № ЗМФ.1092 от 09.12.2003г. за утвърждаване на нов образец на бандерол за бутилирани спиртни напитки от местно производство и от внос за вътрешния пазар
 Покажи статията Заповед № ЗМФ-1138 от 15.12.2003 г. за утвърждаване нов образец на бандерол за тютюневи изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар
 Покажи статията Кодекс за застраховането
 Покажи статията Кодекс на търговското корабоплаване
 Покажи статията Наказателно-процесуален кодекс
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg