Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 34  |<<<>>>|

 

Раздел: 07.00 ( Финансови закони)

 Покажи статията Административнопроцесуален кодекс
 Покажи статията Валутен закон
 Покажи статията Граждански процесуален кодекс
 Покажи статията Данъчен процесуален кодекс (отм.)
 Покажи статията Данъчно - осигурителен процесуален кодекс
 Покажи статията Закон за акцизите
 Покажи статията Закон за Българската народна банка
 Покажи статията Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.
 Покажи статията Закон за гарантиране на влоговете в банките
 Покажи статията Закон за данък върху добавената стойност
 Покажи статията Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 Покажи статията Закон за държавната финансова инспекция
 Покажи статията Закон за държавните такси
 Покажи статията Закон за задълженията и договорите
 Покажи статията Закон за корпоративното подоходно облагане
 Покажи статията Закон за кредитните институции
 Покажи статията Закон за местните данъци и такси
 Покажи статията Закон за митниците
 Покажи статията Закон за националната агенция за приходите
 Покажи статията Закон за облагане доходите на физически лица (отм.)
 Покажи статията Закон за регистър БУЛСТАТ
 Покажи статията Закон за Сметната палата
 Покажи статията Закон за събиране на държавните вземания
 Покажи статията Закон за търговския регистър
 Покажи статията Закон за устройството на държавния бюджет
 Покажи статията Инструкция № 2 за документиране и отчитане на сделките със строежи и строителни услуги при облагането им с Данък върху добавената стойност
 Покажи статията Кодекс на труда
 Покажи статията Конституция на Република България
 Покажи статията Наказателен кодекс
 Покажи статията Национален сметкоплан (отм.)
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg