Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 5  |<<<>>>|

 

Раздел: 06.01 ( Водоснабдяване и канализация)

 Покажи статията Закон за водите
 Покажи статията Инструкция № 2 от 4 февруари 2000 г. за борба с ерозията (отм.)
 Покажи статията Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални вод…
 Покажи статията Наредба № 9 от 14 септември 1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (отм.)
 Покажи статията Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg