Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 11  |<<<>>>|

 

Раздел: 05.01 ( Общи нормативни актове)

 Покажи статията Закон за кадастъра и имотния регистър
 Покажи статията ЗАПОВЕД № РД-02-14-97 от 10.06.1990 г. относно определяне разстоянието между населените места, между тях и други обекти и местонахождението на обекти в населените места
 Покажи статията Наредба № 15 от 23 юли 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра
 Покажи статията Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри
 Покажи статията Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
 Покажи статията Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
 Покажи статията Наредба № 5 от 10 май 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории
 Покажи статията Наредба № 6 за съставяне на регистри и баланси и обмен на материали и данни за единния кадастър (отм.)
 Покажи статията Наредба № 7 от 10 октомври 1995 г. за изработване и поддържане на кадастрални планове в мащаби 1:1000 и 1:500 (отм.)
 Покажи статията Постановление № 140 на Министерския съвет от 4 юни 2001 г. за определяне на Българската геодезическа система 2000
 Покажи статията Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg