Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 10  |<<<>>>|

 

Раздел: 04.02 ( Инсталации в сгради и инсталационни системи)

 Покажи статията Наредба № 15 от 6 ноември 1995 г. за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода
 Покажи статията Наредба № 18 от 3 май 1994 г. за технически надзор на асансьори (отм.)
 Покажи статията Наредба № 28 от 1980 г. за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане
 Покажи статията Наредба № 29 от 1980 г. за устройство и безопасна експлоатация на парните и водогрейните котли с ниско налягане
 Покажи статията Наредба № 30 от 30 май 1994 г. за технически надзор на котли с високо налягане
 Покажи статията Наредба № 31 от 27 декември 1996 г. за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения (отм.)
 Покажи статията Наредба № 4 от 20 февруари 1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
 Покажи статията Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьорите
 Покажи статията Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства
 Покажи статията Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg