Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 7  |<<<>>>|

 

Раздел: 03.03 ( Инсталации в сгради и инсталационни системи)

 Покажи статията Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
 Покажи статията Наредба № 2 от 20 януари 1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради (отм.)
 Покажи статията Наредба № 3 от 20 февруари 1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
 Покажи статията Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
 Покажи статията Наредба № 9 от 1 декември 1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (отм.)
 Покажи статията Наредба за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.)
 Покажи статията Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg