Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Раздели
Фирми
Търсене
СПРАВОЧНИК Статии
Нормативна база
Софтуер/CD
Цени/Реклама
Контакти
За нас
|
English

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

 
Build.bg АКТ

Нормативна уредба : Класификация по теми


Документи 9  |<<<>>>|

 

Раздел: 03.01 ( Натоварвания и въздействия, земетръс, съоръжения на гражданската отбрана, топлоизолация, корозия и хидроизолация)

 Покажи статията Наредба № 1 от 5 януари 1999 г. за проектиране на топлоизолацията на сгради (отм.)
 Покажи статията Наредба № 2 от 10 юли 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси
 Покажи статията Наредба № 2 от 5 май 1987 г.за противопожарните строително-технически норми
 Покажи статията Наредба № 4 от 5 април 1999 г. за защита от шум на територията на населените места (отм.)
 Покажи статията Наредба № 7 от 8 юни 1998 г. за системите за физическа защита на строежите
 Покажи статията Наредба № I-117 от 15 май 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол
 Покажи статията Наредба № I-59 от 12 март 1999 г. за дейността на органите, упражняващи държавен противопожарен контрол (отм.)
 Покажи статията Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (отм.)
 Покажи статията Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони
 


Ако желаете да се закупите Build.bg AKT (Нормативна уредба в областта на строителството), използвайте Магазин.
Build.bg